Aquesta categoria inclou tots aquells productes extra que podem oferir als abonats al servidor administrat VPS SIMIC.