Inscriu el teu negoci

Si el seu negoci està preparat per oferir serveis a domicili i vol inscriure´s al llistat km0 Alt Empordà, aquesta és la pàgina correcte.

Perquè fem aquest llistat?

  • Volem donar cobertura social a la ciutadania, que per motius de salut o seguretat, no poden o no els hi és recomanable sortir del seu domicili o municipi.
  • Volem minimitzar l’impacte econòmic negatiu que aquesta crisi provoca a la nostra comarca.
  • Volem oferir unallista accessible i visibleon poder trobar ràpidament informació de petits comerços, petits productors de la comarca per a poder realitzar un consum responsable i sostenible.
  • Volem contrarestar l’ús abusiu de grans plataformes comercials.