Actualització i seguretat woocommerce trimestral

actualitzacio-i-seguretat-woocommerce

Actualizació i seguretat woocomemerce trimestral

42,40 (imp. incl. +21%IVA -15%IRPF) / month

Descripció

Actualizació i seguretat woocomemerce trimestral

PRODUCTE DE SUBSCRIPCIÓ

  • Creació pàgina clon per a desenvolupament
  • Actualització nucli WP
  • Actualització Plantilla
  • Actualització Woocommerce
  • Actualització plugins 100% compatibles
  • Un cop finalitzat el contro de la còpia actualitzada es passa la pàgina clon novament a producció.